Skip to main content

Behandel overeenkomst

Nadat wij jouw klachten goed in beeld hebben leggen we aan je uit wat BSR inhoudt, hoe BSR werkt op het lichaam en hoe de practitioner te werk zal gaan. Vervolgens vragen we je voorafgaand aan de behandeling een behandelingsovereenkomst te tekenen. Hiermee geef je aan dat je weet wat de behandeling inhoudt en dat je toestemming geeft voor de behandeling. Dat voorkomt onduidelijkheid achteraf en bovendien is het goed voor je om te weten dat we hiermee voldoen aan de WBGO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst). Dat schept over en weer zekerheid.