Skip to main content

KLACHTENPROCEDURE

Stel nou dat ik een klacht heb, hoe zit dat dan?
Hoe goed ik het ook probeer te doen, wellicht is er voor jou toch een reden voor een klacht. Hopelijk kun je dit eerst met mij bespreken en komen we samen al tot een oplossing die voor beide goed is. Mocht dit niet zo zijn, dan verwijs ik voor klachten over de BSR-behandeling naar de website van Body Stress Release Associatie Nederland (www.bodystressrelease.nl) voor een toelichting op de klachtenprocedure.

NALEVING WKKGZ, CAT EN GAT

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Als CAT-therapeut val ik tevens onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een Rijks-erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over de klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/ Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/