Skip to main content

Behandeling

De BSR techniek

Het opslaan van spierspanning gebeurt niet willekeurig, maar is door ons lichaam goed georganiseerd en gaat in bepaalde patronen. Als Body Stress Release practitioner ben ik opgeleid om deze patronen en de signalen van het lichaam te herkennen. Het gebied rondom de wervelkolom speelt daarbij een belangrijke rol als boodschapper en door deze te testen, maak ik gebruik van het biofeedback mechanisme van het lichaam. Door met de handen op verschillende plaatsen lichte druk uit te oefenen, zal het lichaam indien er body stress aanwezig is reageren d.m.v. reflexen. Dit reflex is gedurende enkele seconden waarneembaar bij de voeten. Op deze manier verstrekt het lichaam zelf de benodigde informatie het zogenaamde biofeedback mechanisme.

Aan de hand van deze testen kan ik bepalen waar en in welke richting spanning is opgeslagen. Op die manier kan ik heel zorgvuldig vaststellen welke release de cliënt nodig heeft en in welke richting deze moet worden uitgevoerd. Het wegnemen van spierspanning gebeurt door het geven van kleine, lichte, maar besliste handmatige impulsen op de juiste plaats in de juiste richting.

Deze gezondheidstechniek laat geen ruimte over voor eigen interpretatie , het is uw eigen lichaam die vertelt waar de oorzaak van de klachten zit en hoe deze kan worden weggenomen. 

Na de Release

Body Stress Release richt zich niet op een ziekte of een klacht en stelt ook geen diagnose, maar is er vooral opgericht om het zelfherstellende vermogen van uw lichaam opnieuw te activeren. De BSR methode is dan ook geen alternatieve geneeswijze maar een unieke behandelmethode die als zelfstandige techniek wordt toegepast maar ook aanvullend en ondersteunend kan worden ingezet bij reguliere medische behandelingen. De techniek is zacht en mild en zal nooit over de aangegeven grenzen van het lichaam gaan.

Vergelijk het met een wondje op uw vinger of een botbreuk. Zo’n proces heeft uiteraard tijd nodig. Meteen na de eerste behandeling gaat het lichaam aan de slag om de vastgezette spierspanning los te laten. Dit gaat laag voor laag. Hierdoor krijgt het zenuw- stelsel meer ruimte en komt de communicatie van en naar de hersenen weer beter tot stand. 

Soms moet het lichaam hier even aan wennen, dit merkt u bijvoorbeeld aan extra vermoeidheid, emotionele reacties, duizeligheid. Doordat zenuwen weer vrij baan krijgen, kunnen oude pijntjes ook weer even gaan opspelen. Dit is gelukkig altijd tijdelijk. U zult merken dat het steeds iets beter gaat. De pijn verdwijnt, spieren voelen soepeler aan en vaak neemt de energie toe.

Aantal behandelingen

BSR zet een proces in gang van loslaten en herstellen. Dit heeft tijd nodig. Het proces wordt standaard opgestart met drie behandelingen, te weten op de 1e, 4e en 11e dag.

De noodzaak voor vervolgbehandelingen en frequentie daarvan is per persoon verschillend. Als body stress recent is ontstaan zal het proces van loslaten vrij snel plaatsvinden. Wanneer body stress echter gedurende langere tijd (mogelijk al jaren) aanwezig is, zullen meer behandelingen nodig zijn.

Het is erg belangrijk om het lichaam van tijd tot tijd vrij te maken van lichaamsspanning. Blijf daarom een paar keer per jaar voor “onderhoud” komen bij de Body Stress Release, ook al voelt u niet direct pijn. Uw auto gaat toch ook regelmatig voor een onderhoudsbeurt? Waarom zou uw lijf met minder genoegen moeten nemen?

Een lichaam vrij van body stress is energiek en functioneert optimaal!